Zásady ochrany osobních údajů

Po vašem předplatném na Frisbo.eu bude následovat e-mailové upozornění, které vás bude informovat o tom, že jste se stali uživatelem Frisbo.eu.


Návštěva stránek nebo objednávání produktů na tomto webu znamená, že jste si přečetli stanovené podmínky, porozuměli jim a souhlasili s nimi.


Společnost S.C. Frisbo Efulfillment S.A nemůže být odpovědná za vadné předplatné způsobené chybným vyplněním formuláře (nesprávné vyplnění povinných polí nebo prázdných polí, neoprávněné vyplnění třetími stranami atd.)


Informace, které poskytnete, se použijí při zadávání objednávky (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, identifikační údaje vaší společnosti) a budou použity pouze za účelem, který byl poskytnut, a za účelem kontaktování vás, pokud je to nutné (potvrzení objednávky, fakturace nebo přeprava produktu) v souladu se zákonem č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromého života v odvětví elektronických komunikací.


Frisbo.eu je registrován u A.N.S.P.D.C.P pod číslem 34515 a nebude tyto informace používat k jiným reklamním účelům, než jaké byly odsouhlaseny klientem.
K informacím nebudou v žádném případě přistupovat žádné třetí strany, pokud to nebudou vyžadovat úřady v jejich právech ke kontrole obchodních transakcí nebo v případě, že bude naše společnost jakýmkoli způsobem zneužita.


Společnost S.C. Frisbo Efulfillment S.A nemůže být odpovědná za jakékoli škody, které jsou přímým důsledkem přístupu k informacím prezentovaným na tomto webu nebo používání produktů zakoupených prostřednictvím tohoto webu.
V souladu se zákonem č. 677/2001 máte právo na přístup a změnu svých údajů, právo na to, aby se na vás nevztahovalo individuální rozhodnutí, a právo kontaktovat úřady.
Máte také právo odmítnout zpracování vašich osobních údajů a požadovat vymazání všech údajů.


Newsletter Frisbo je volitelná služba. Klient obdrží informační zpravodaj, pouze pokud s tím výslovně souhlasí a informace použité k přihlášení k odběru budou kdykoli přístupné pro úpravy (e-mail, adresa). Klient má také možnost odhlásit se z odběru zpravodaje přístupem ke konkrétnímu odkazu. Jakékoli škodlivé pokusy, neoprávněný přístup nebo neoprávněné kopírování jakéhokoli materiálu budou nahlášeny příslušným úřadům.


Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím používat web Frisbo.eu.